Ga naar de inhoud

Activiteiten

« van 8 »

Wegens overweldigende belangstelling voor het optreden van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ en Emma Kok is het herdenkingsconcert UITVERKOCHT.

Op 25 april bracht zangfenomeen Emma Kok een bezoek aan het Militair Ereveld Grebbeberg en het voormalige slagveld. Ze kreeg daar een rondleiding van Bernier Cornielje, voorzitter van Stichting De Greb. Waarnemend burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld van Rhenen overhandigde Emma het stripboek van Hennie Vaessen over de Slag om de Grebbeberg.
Van het bezoek maakte Kindercorrespondent Tako Rietveld een reportage, die wordt vertoond op 14 mei tijdens het herdenkingsconcert van de Slag om de Grebbeberg.

Het jaarlijkse herdenkingsconcert van de Slag om de Grebbeberg in mei 1940 vindt dit jaar plaats voor de zevende keer. De uitvoering is op dinsdag 14 mei in de Cunerakerk in Rhenen. Het muzikale programma wordt verzorgd door de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’, een van de professionele harmonieorkesten van de Nederlandse krijgsmacht.

De 16-jarige zangeres Emma Kok treedt op als solist. In rap tempo groeit dit zangwonder uit tot een
wereldster door haar concerten met André Rieu.

In het herdenkingsconcert staat in woord en beeld het heldenverhaal centraal van majoor Jacometti, die als commandant van het 2 e bataljon van het 8 ste Regiment Infanterie manmoedig een tegenaanval op de Grebbeberg leidde en daarbij sneuvelde.

Ook is er aandacht voor reserve-tweede luitenant George Maduro, die zich in mei 1940 onderscheidde tijdens de Slag om de Residentie in Leidschendam. Als opgepakte verzetsstrijder overleed hij in 1945 aan vlektyfus in concentratiekamp Dachau. Naar deze geboren Joodse Curaçaoënaar is Madurodam genoemd, waarvoor zijn ouders het startkapitaal schonken.

Kaarten à €. 10,00 zijn te bestellen bij onderstaande link:
https://www.ticketkantoor.nl/shop/Concert2024

Het programma:

Herdenkingsconcert Slag om de Grebbeberg 
14 mei 2024

Herdenkingsconcert krijgt status van relatieconcert

Met een intentieverklaring hebben de Koninklijke Landmacht, Stichting Slag om de Grebbeberg, de Cunerakerk en de gemeente Rhenen op 5 maart afgesproken om het jaarlijkse herdenkingsconcert van de Slag om de Grebbeberg de structurele status van relatieconcert te geven met wederzijdse inspanningsverplichtingen.

In Hotel ’t Paviljoen op de Grebbeberg tekenden generaal-majoor Duckers als plaatsvervangend commandant Landstrijdkrachten, waarnemend burgemeester Van Rhee namens de gemeente Rhenen, Hans Brons als voorzitter van Stichting Slag om de Grebbeberg en kerkrentmeester Van Westreenen namens de Cunerakerk.

Sinds 2017 voert de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ in de Cunerakerk jaarlijks een herdenkingsconcert uit als eerbetoon aan alle oorlogsslachtoffers, in het bijzonder die van de Slag om de Grebbeberg in mei 1940.

De intentieovereenkomst geeft dit herdenkingsconcert de status van relatieconcert, om het evenement voor de toekomst door gezamenlijke inzet te waarborgen en daarmee het belang van herdenken blijvend te onderstrepen.

Eerste Grebbebergberaad
29 januari 2024

Op maandag 29 januari was het eerste Grebbebergberaad met veertien vertegenwoordigers van maar liefst tien maatschappelijke organisaties in Fort aan de Buursteeg in Renswoude. Zoals Stichting Slag om de Grebbeberg, Stichting Grebbelinie in het Vizier, de gemeente Rhenen en de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

In een prettige en enthousiaste sfeer is gesproken over nadere kennismaking, onderlinge samenwerking op het gebied van projecten en praktische hulp en versterking van het ‘merk’ Grebbelinie. De bijzondere linie is waardevol cultuurhistorisch en toeristisch erfgoed met een eeuwenoude militaire historie. Samen staan we sterker en samen gaan we uit van elkaars kracht!

Herdenkingsconcert Slag om de Grebbeberg 
9 mei 2023

Genieten en gedenken met ‘Breekbaar Nieuws’

Koop nu tickets voor een muzikaal spektakel in een prachtige ambiance! Een muzikale brug slaan tussen heden en verleden, tussen gedenken en bewustwording, tussen oorlog en vrede. Nu – met de oorlog in Oekraïne – meer dan ooit actueel. Vandaar het concertthema ‘Breekbaar Nieuws’, dat verwijst naar de broosheid en kwetsbaarheid van vrede en veiligheid.

Hiervoor organiseren Stichting Slag om de Grebbeberg, Defensie en het Cultuurplatform Rhenen op dinsdag 9 mei het jaarlijkse herdenkingsconcert van de Slag om de Grebbeberg in 1940. Dat vindt traditiegetrouw plaats in de Rhenense Cunerakerk, Kerkplein 1.

Aanvang 20.00 uur, kerk open vanaf 19.30 uur.  De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ trakteert het publiek op een muzikale belevenis. Het militaire harmonieorkest staat onder leiding van chef-dirigent majoor Tijmen Botma. Deze Landmachtkapel verzorgt de muziek bij militaire ceremonies en staatsaangelegenheden.

Generaal b.d. Peter van Uhm

Twee professionele solisten betreden het podium: Dennis Kroon – zanger en opperwachtmeester bij de Luchtmobiele Brigade – en Kilke John. De Nederlandse en in Londen woonachtige Kilke John is een veelgevraagd (musical)actrice en zangeres.

Speciale eregast in het concertprogramma is generaal b.d. Peter van Uhm. Gijs Wanders, oud-nieuwslezer van het NOS Journaal, presenteert een speciale ‘nieuwsuitzending’ over de gevechten om de Grebbeberg en de Residentie in de meidagen van 1940 en de oorlog in Oekraïne. De vroegere commandant der Strijdkrachten treedt hierin op als beschouwer en duider van oorlog en vrede en geeft persoonlijke reflecties. Verleden en heden worden verbonden en komen naar voren in beelden, verhalen en live muziek. Multimediale storytelling dus.

Kaarten à €. 10,00 zijn te bestellen bij onderstaande link:
https://www.ticketkantoor.nl/shop/lzRKDUdKRt
en via de VVV in Stadsmuseum Rhenen, Markt 20.

Presentatie boek “Verdwenen uit Rhenen” in Gedachteniskerk 
29 september 2022

Eind vorig jaar verscheen voor het eerst een standaardwerk over de tragische geschiedenis van de Joodse inwoners in Rhenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onze stichting was daartoe opdrachtgever. Na uitputtend onderzoek kwamen de onderzoekers
c.q. schrijvers Just Vlak, Ben van Laar en Willem Strous – met medewerking van amateurhistoricus Piet Hovestad – op zeven namen van weggevoerde en vermoorde Holocaustslachtoffers. Zij zijn nu aan de vergetelheid ontrukt.

Het boek “Verdwenen uit Rhenen” is voor 23 euro te koop bij onder meer bij het Stadsmuseum Rhenen, de Bruna in Rhenen en de boekhandels Kniphorst in Wageningen en Van Kooten in Veenendaal. De opbrengst komt ten goede aan de oprichting van een Joods monument in Rhenen.

HERDENKING SLACHTOFFERS SLAG OM DE GREBBEBERG
6 juni 2022

Op maandag 6 juni (2e Pinksterdag) vindt de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Slag om de Grebbeberg plaats.

Voorafgaand aan deze herdenking zal om 12.15 uur de Stille Tocht vertrekken vanaf hotel-restaurant ‘’t Paviljoen’ naar het Ereveld.
Om 12.30 uur start onderstaand programma op het Militair Ereveld Grebbeberg. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

Programma:

1.   Gewijde muziek door de Rhenense Muziekvereniging ‘Ons Genoegen’
2.   Intreden vaandel, vaandelwacht geleverd door het 45e Pantserinfanterie bataljon ‘Regiment Infanterie Oranje Gelderland’
3.   Openingswoord door bgen. M.L.E. Schmidt namens de voorzitter van de Vereniging 8 RI – 1940, bgen. C.A. de Rijke
4.   Gewijde muziek
5.   ‘Herdenken Ver. 8 RI-1940 in 2022’ door historicus Rein Bijkerk en gedichten van 2 basisschoolleerlingen
6.   Gewijde muziek
7.   Dodenappèl 8 RI – 1940 gelezen door militairen van het 45e Painfbat ‘RIOG’
8.   Gewijde muziek
9.   Trompetsignaal ‘Taptoe’
10.  1 Minuut stilte
11.   Trompetsignaal ‘Voorwaarts’
12.   Couplet 1 en 6 van het Wilhelmus
13.    Kranslegging bij het monument van 8 RI – 1940
14.    Uittreden vaandel
15.    Ca. 13:45 uur, Einde Herdenking en defilé langs de graven

Herdenkingsconcert Slag om de Grebbeberg 9 mei 2022
20:00 – 22:30
Cunerakerk, Kerkplein 1, Rhenen

Online kaartverkoop

Klik op de volgende link voor de online kaartverkoop:
https://www.ticketkantoor.nl/shop/SlagomdeGrebbeberg

Een muzikale brug slaan tussen heden en verleden, tussen gedenken en bewustwording, tussen oorlog en vrede. Nu meer dan ooit actueel. Met dat doel organiseren Stichting Slag om de Grebberg en Defensie op maandag 9 mei het jaarlijkse herdenkingsconcert van de Slag om de Grebbeberg in mei 1940. Dat vindt traditiegetrouw plaats in de Rhenense Cunerakerk, Kerkplein 1. 

Aanvang 20.00 uur, kerk open vanaf 19.30 uur. In meer dan anderhalf uur trakteert de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso het publiek op een muzikale belevenis. Er worden zeven indrukwekkende nummers gespeeld, waaronder het befaamde Grebbelied van Willy Derby. Dat wordt deze avond vertolkt door Froukje Zuidema. Deze van oorsprong uit Rhenen afkomstige zangeres is castlid van de musical ‘The Sound of Music’. 

Tijdens het spelen van het stuk ‘Rhenen ’40-’45’ van Hendrik de Boer worden historische foto’s van Rhenen en de Grebbeberg vertoond. Na de pauze is het woord aan luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif. De voormalig commandant Landstrijdkrachten houdt een persoonlijke vertelling over zijn bewogen tijd als ISAF-commandant in Zuid-Afghanistan, omlijst door muziek en beelden. 

Het militaire harmonieorkest, bestaande uit ruim vijftig muzikanten, staat onder leiding van majoor Tijmen Botma. Deze Landmachtkapel verzorgt de muziek bij militaire ceremonies en staatsaangelegenheden.

Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar via de VVV in Stadsmuseum Rhenen, Markt 20, en online via deze site. Toegang is inclusief een consumptiemunt.

Programma herdenkingsconcert

Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso
Dirigent: majoor Tijmen Botma

Deel 1

 1. Defileermars 8e Regiment Infanterie – A.C. van Leeuwen 03’00
 2. Rhenen ’40 – ’45 –  Hendrik de Boer (vertoning 15 foto’s) 08’00
 3. Pavane op. 50 – G. Fauré  06’00
 4. Concert voor 2 hobo’s – A. Voormolen   10’00
  deel 1 Allegro. Solisten: sgt. Marije Slot, kpl Gijs Roosen
 5. Grebbelied – Willy Derby. Solist: zangeres Froukje Zuidema
 6. Reconnected – Christiaan Janssen  18’00

Pauze en changement:

Deel 2

 • “The Good Soldier Schweik Suite” – Robert Kurka 30’00
  Verteller: luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif, voormalig commandant Landstrijdkrachten